Note: This webinar will is in Dutch

Over het webinar
Toen de bekende testmethoden zijn ontwikkeld zag de systeemontwikkel- en testwereld er heel anders uit dan nu. Destijds was het maken en documenteren van uitgebreide (test)strategieën, testplannen en testscripts de normaalste zaak van de wereld. De testprofessional was sterk gericht op het voorbereiden van de test. Daarbij werd het volgen van uitgebreide (internationale) standaarden aangemoedigd. Nu wordt er waarde gehecht aan andere zaken zoals snelheid, vakmanschap, flexibiliteit, doelgerichtheid en pragmatiek. Dat vraagt om een andere aanpak van testen.

De kenmerken van een modern testproces zijn samen te vatten in doelgericht, flexibel en snel. In deze presentatie worden deze kenmerken uitgewerkt. Als we het hebben over doelgericht gaan we in op het verschil tussen checken, risico gebaseerd testen en waarde gebaseerd testen. Bij het kenmerk flexibiliteit gaan we in op (gedetailleerd) scripten, session based testen en exploratory testen. Daarnaast wordt in het kader van snelheid ingegaan op testautomatisering, verschillende documentatievormen en shift left. De presentatie wordt op interactieve wijze afgesloten met de vraag welke kenmerken het meeste aandacht behoeven in Noord Nederland.

Deze presentatie geeft een overzicht van de test-gerelateerde aspecten die van belang zijn als moderne systeemontwikkelmethoden worden toegepast. De individuele tester kan voor zichzelf bepalen aan welke aspecten hij of zij nog moet werken om succesvol te kunnen testen in moderne organisaties.

Over de spreker
Jan Jaap Cannegieter is Principal Consultant bij Squerist, een detacherings- en consultancy organisatie van 100 medewerkers die gespecialiseerd zijn in Business Transformation, Software Testen en Agile. Binnen Squerist is Jan Jaap verantwoordelijk voor coaching, kennismanagement en expertiseontwikkeling. Jan jaap heeft ruim 25 jaar ervaring in ICT. Hij heeft projecten gedaan op het gebied van requirements, testen, quality assurance, procesverbetering, Agile en digitalisering. Daarnaast is hij auteur van tientallen artikelen en boeken alsmede regelmatig (keynote) spreker op conferenties.

Klik hier om het Webinar terug te kijken

Early bird tickets available!
Two days full of inspiration, knowledge and hands-on experiences! The first day is a hands-on workshop day, where tools, technologies and innovative practices flourish. The second day is focused on exchanging experiences and tips through talks and presentations or participating in tool challenges. Interested in meeting Test Automation experts and colleagues from all over the world?
You can book your tickets now! 

Continuity Guarantee
We are looking forward to meet the Test Automation Community again on September 15 and 16 in the Netherlands. Thing are looking up for physical event. But just in case… we are prepared. So your proposal (or tickets) will remain of value. Read more about it here.